Volby do zastupitelstva obce Praskačka 10.10. - 11.10.2014
 
Výsledky hlasování


Zastupitelstvo obce
Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Hradec Králové
Obec: Praskačka


 
Počet
volených
členů
zastupi-
telstva
Počet
voleb-
ních
obvodů
Okrsky Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
Počet Zpr. v %
13 1 3 3 100.00 847  477 56.32 476 3799


 
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
13 1 3 3 100,00 847 477 56,32 476 3 799
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Ing. Pavel Veselý, NK 312 8,21 1 292,23 106,76 1 X
2 Ing. Miroslava Součková, NK 236 6,21 1 292,23 80,75 1 X
3 Monika Slezáková, NK 150 3,95 1 292,23 51,32 0 X
4 Roman Bittner, NK 167 4,40 1 292,23 57,14 1 X
5 Jitka Nováková, NK 164 4,32 1 292,23 56,12 1 X
6 Bc. Jiří Novák, NK 156 4,11 1 292,23 53,38 1 X
7 Radek Vosátka, NK 144 3,79 1 292,23 49,27 0 X
8 Mgr. Pavla Myslíková, NK 208 5,48 1 292,23 71,17 1 X
9 Ing. Miroslav Vít, NK 173 4,55 1 292,23 59,19 1 X
10 Vladimír Beneš, NK 146 3,84 1 292,23 49,96 0 X
11 Ivana Máchová, NK 141 3,71 1 292,23 48,24 0 X
12 Ing. Pavel Fidrmuc, NK 177 4,66 1 292,23 60,56 1 X
13 Anna Schnábelová, NK 127 3,34 1 292,23 43,45 0 X
14 Ing. Pavel Capek, NK 255 6,71 1 292,23 87,25 1 X
15 Stanislava Poulíčková, NK 66 1,74 1 292,23 22,58 0 X
16 Ing. Petra Škopová MBA, NK 152 4,00 1 292,23 52,01 0 X
17 Miluše Vávrová, NK 128 3,37 1 292,23 43,80 0 X
18 Ing. Jaroslav Věcek, NK 286 7,53 1 292,23 97,86 1 X
19 Pavel Koza, NK 188 4,95 1 292,23 64,33 1 X
20 Ing. Jaroslav Malý, NK 236 6,21 1 292,23 80,75 1 X
21 Martin Kubec, NK 187 4,92 1 292,23 63,99 1 X

 

Zvolené zastupitelstvo obce:

Pořadí Kandidátní listina Praskačka Sedlice Vlčkovice Celkem
1 Ing. Pavel Veselý, NK 174,00 108,00 30,00 312,00
2 Ing. Jaroslav Věcek, NK 201,00 55,00 30,00 286,00
3 Ing. Pavel Capek 125,00 113,00 17,00 255,00
4 Ing. Miroslava Součková, NK 143,00 67,00 26,00 236,00
5 Ing. Jaroslav Malý, NK 184,00 33,00 19,00 236,00
6 Mgr. Pavla Myslíková, NK 149,00 48,00 11,00 208,00
7 Pavel Koza, NK 81,00 43,00 64,00 188,00
8 Martin Kubec, NK 78,00 45,00 64,00 187,00
9 Ing. Pavel Fidrmuc, NK 121,00 37,00 19,00 177,00
10 Ing. Miroslav Vít, NK 113,00 50,00 10,00 173,00
11 Roman Bittner, NK 66,00 41,00 60,00 167,00
12 Jitka Nováková, NK 126,00 29,00 9,00 164,00
13 Bc. Jiří Novák, NK 111,00 26,00 19,00 156,00

Další výsledky získáte na volebním serveru www.volby.cz
Kde se nacházíte: Skip Navigation Links Hlavní strana » Informace » VolbyValidita W3C