I. změna územního plánu obce Praskačka
 
NázevNáhled
A.1.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ - VLČKOVICE, PRASKAČKA 1_500
A.1.2 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ - SEDLICE, KRÁSNICE 1_5000
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ, ASANACÍ
A.2.1 HLAVNÍ VÝKRES 1_5000 - VLČKOVICE , PRASKAČKA
A.2.2 HLAVNÍ VÝKRES 1_5000 - SEDLICE, ŽIŽKOVEC
B.1.1 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1_50000
B.2.1. KOORDINAČNÍ VÝKRES - VLČKOVICE, PRASKAČKA 1_5000
B.2.2. KOORDINAČNÍ VÝKRES - SEDLICE, KRÁSNICE 1_5000
B.3.1. VÝKRES ZÁBORU ZPF - VLČKOVICE, PRASKAČKA 1_5000
B.3.2. VÝKRES ZÁBORU ZPF - SEDLICE, KRÁSNICE 1_5000
I.A TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚP PRASKAČKA
II.A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP PRASKAČKA
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA za období 2012 – 2016

Kde se nacházíte: Skip Navigation LinksValidita W3C