NázevNáhled
A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
A.1 - I VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
A.1 - II VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
A.1 - III VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
A.2 - I HLAVNÍ VÝKRES
A.2 - II HLAVNÍ VÝKRES
A.2 - III HLAVNÍ VÝKRES
A.3 - I VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ VODA, KANALIZACE
A.3 - II VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ VODA, KANALIZACE
A.3 - III VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ VODA, KANALIZACE
A.4 - I VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ PLYN, ELEKTRO
A.4 - II VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ PLYN, ELEKTRO
A.4 - III VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTUKTURY_ PLYN, ELEKTRO
A.5 - I VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ, ASANACÍ
A.5 - II VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ, ASANACÍ
A.5 - III VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ, ASANACÍ
B TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
B.1 - I KOORDINAČNÍ VÝKRES
B.1 - II KOORDINAČNÍ VÝKRES
B.1 - III KOORDINAČNÍ VÝKRES
B.2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:50000
B.3 - I VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
B.3 - II VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
B.3 - III VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA-TEXT
ÚZEMNÍ PLÁN PRASKAČKA-TEXT
OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU
TABŮLKA ZPF PRASKAČKA
ZPF text
Detail lokalita Z8 - Praskačka
Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2008-2012

Kde se nacházíte: Skip Navigation Links Hlavní strana » Obecní úřad » Dokumenty » Územní plánValidita W3C