Pomozte nám obnovit krásu našeho kostela
      Dne 25.2.1999 zastupitelstvo obce odsouhlasilo založení finančního fondu, sbírky, za účelem obnovy naší nejvýznamnější kulturní památky v obci - filiálního kostela Nejsvětější Trojice v Praskačce. Připomeňme, že tato iniciativa vznikla zejména za přispění pana Ing. Buriance, tehdejšího zastupitele obce. Za více než 10 let se podařilo nashromáždit více jak 360 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši cca 200 tis. Kč byla již použita na opravu střechy kostela za spoluúčasti Římskokatolické farnosti Opatovice nad Labem, kde duchovní správu vykonává Mgr. Jaroslav Brožek. Jelikož náš obecní kostel nepatří mezi kulturní památky, je velmi problematické i žádat o dotaci na opravu kostela z některého dotačního programu, dostupného v České republice. I z těchto důvodů byl kostel v Praskačce nakonec bezúplatně darován ze strany církve obci Praskačka. Z důvodů zvýšení transparentnosti tohoto fondu zastupitelstvo obce rozhodlo, zřídit nízkonákladový transparentní bankovní účet, výhradně určený pro potřeby této sbírky. Dárci tak prostřednictví tohoto účtu mohou sami kontrolovat své příspěvky, zda na účet dorazily a jak s nimi bylo naloženo. Aktuálně probíhá sbírka zejména na obnovu zvonu, který bude slavnostně vysvěcen dne 6.10.2018

      Číslo účtu, na které mohou dárci zasílat své finanční příspěvky je 2300148989/2010.
      Po zaslání finančních prostředku na tento účet je možné zažádat na obecním úřadu o potvrzení sponzorského daru za účelem snížení daňového základu pro podnikatelské subjekty.

Připravovaný zvon pro kostel nejsvětější trojice v Praskačce. zvon zvon


Něco málo z historického popisu kostela
Kostel Praskačka „Filiální kostel sv. trojice postaven byl roku 1748, v nynější podobě pochází z roku 1848; stojí při silnici, blíže bývalé staré pražské cesty. Ozdob prostá, cihelná a omítaná stavba k jihu kněžištěm obrácená, záleží z jedné lodi o dvou polích a kněžiště o jednom poli s polygonálním závěrem o třech stranách osmistěnu. Ku kněžišti s obou stran přiléhají nízké přístavky, sakristie a depositář. Nad západním průčelím jednopatrová věž s vchodem v ose kostela. Hladké ostění vchodu má rovné nadpraží. Nad vchodem prolomeno okno na kruchtu, v prvním patře jest ve věži na každé straně po velkém okně. Stejná jsou i okna v lodi – dva páry a dvě okna v kněžišti. Kryt nad kostelem taškový, na báňovité střeše věže plechový. Uvnitř měří loď 14,30 m délky, 7 m šířky a 7,5 m výšky a sklenuta jest ve dvou polích českou klenbou. Půlkruhový vítězný oblouk dělí loď od kněžiště 4,2 m dlouhého, 4 m širokého a 6 m vysokého, zaklenutého v jediném poli českou klenbou a v závěru bání s lunetami. Výprava chudá nová, renaissanční. Na hlavním oltáři olejový obraz sv. Trojice v oblacích, dole zavraždění sv. Václava – bez ceny. Zvony visí na věži dva:
1. Výšky 36 cm, v průměru 46 cm, pod korunou nápis: WALENTIN LISSIAK GOSS MICH IN PRAG A.D. 1736. Pod nápisem pás z andílků, mezi nimi znak Straků (kohout), pod ním nápis: EX BENEFICO ET GRATIA ILLUSTRISSIMI D. D. IOANNA CAROLI COMITIS STRAKA DE NEDABILITZ DNI IN LIEBSHAN. Na druhé straně pláště relief sv. Petra a Pavla.

2. Výšky 59 cm, v průměru 72 cm, nese pod korunou barokní ornament. Na plášti relief sv. Václava a nápis: Tento zwon slit jest od Karla Paula zwonaře v Králové Hradci. Nákladem Matěje Hofmana a manželky Anny, sauseda w Praskačce 1848. Na druhé straně relief sv. Trojice a nápis: Benedicta sancta Trinitas atque indivisa unitas.”

Doslovný přepis - čerpáno z digitalizované knihovny Katolické teologické fakulty University Karlovy vydáné 1904

Kde se nacházíte: Skip Navigation Links Hlavní strana » Informace » Kostel PraskačkaValidita W3C